Anders tar från och med 3/4 emot betalning via Swish, kontanter går också bra.

Väntetiderna just nu;

Anders: 2-4 veckor.
Elsa: 3 månader